logo IIPIŚ

e-mail: biuro@iipis.pl
tel. 600 322 213

Instytut Inżynierii
Procesowej i Środowiska
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole